Pomoc dla Adasia

Adaś Słodownik jest podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Pieniądze zgromadzone dzięki wpłatom na koncie tej fundacji zobowiązani jesteśmy przeznaczyć na pomoc Adasiowi i jego terapię. Każdy wydatek na ten cel dokumentujemy fakturami.

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
KRS: 0000037904
www.dzieciom.pl

JAK POMÓC?

1% podatku

W czasie rocznego rozliczenia można przekazać 1% podatku na wybrany cel. Może nim być terapia Adasia.

Aby przekazać 1% podatku, w rozliczeniu rocznym, w rubryce „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)” wystarczy wpisać:
KRS: 0000037904,
a w polu „Informacje uzupełniające” (rubryka Cel szczegółowy 1%):
18763 Słodownik Adam
(Uwaga: kolejność podawania danych w tej rubryce jest bardzo ważna.)
Szanowni Darczyńcy, prosimy o wyrażenie zgody w formularzu PIT na przekazanie swoich danych organizacji pożytku publicznego.

pitwycinek


Wpłata na konto Fundacji

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
Bank BPH S.A.
61 1060 0076 0000 3310 0018 2660
Tytułem:
18763 – Słodownik Adam – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Pobierając program do wypełniania deklaracji PIT

Klikając poniższy baner możesz pobrać bezpłatny program PITy 2016/2017 do wypełniania deklaracji rocznych za rok 2016. Program umożliwia wypełnianie formularzy PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami, w tym PIT/Z, PIT ZG, PIT/M, PIT-D, PIT-0, PIT-B. Wypełnione formularze można wydrukować lub przesłać przy użyciu systemu E-deklaracje. Program na bieżąco sprawdza prawidłowość zeznania oraz sugeruje poprawki.

 

d021
Bardzo Wam dziękujemy –
rodzice

Dodaj komentarz